Go2netSales

Har I jeres egen webshop?

  • Hvis nej: Kan det betale sig at lancere en webshop?

  • Hvis ja: Kan trafik og konverteringer forbedres?

  • Kan content forbedres?

Egen webshop

En vigtig del af online-handel kan naturligvis foregå via egen webshop. Her er den absolutte fordel, at I selv bestemmer over content og trafik mm.
Det er dog også tids- og ressourcekrævende. Hos Go2netSales er vi gode til at se om content, konverteringer og trafik kan forbedres og vi hjælper med at styre dette på en systematisk måde ud fra løbende målsætninger
om omsætningsvækst.

Hvis I ikke allerede har jeres egen webshop, kan vi også hjælpe med at lave et overblik over indtægter og udgifter, så I kan vurdere om det kan betale sig.